Erőtér Terápia (AFT)

Az Erõtér Terápia(Attractor Field Technique) Dr. Hawkins munkájának talaján fejlődött ki. Dr. Hawkins az „Erő kontra ERÕ” címmel magyarul is megjelent könyv szerzője a szenvedést, a betegségeket és a fizikai tüneteket a tudatosság és az energia kérdéskörén belül, összefüggésükben vizsgálja. A gondolatok energiája folyamatosan hatással van az emberi szervezet létrehozásáért és fenntartásáért felelős nem-fizikai energia, a Csi (Qui) áramlására. A hosszú időn át fennálló negatív gondolkodás és viselkedés egy önmagát fenntartani képes energiamezőt hoz létre, ami hatással van a fizikai testre, és megalapozza a különféle betegségek kialakulását. A gyógyulásban mind a tudatosság megváltoztatásának, mind a betegség kifejlődéséért felelős energiamező eltávolításának döntő jelentősége van.

A legújabb tudományos kutatások eredményei egyre mélyrehatóbban és pontosabban térképezik fel az emberi test és agy működésének finom mechanizmusait és a köztük lévő kapcsolat mibenlétét. Ez megteremti a lehetőségét annak, hogy az új ismeretek birtokában egyre pontosabb és hatékonyabb módszerek jöhessenek létre.

Kutatásokkal bizonyították azt is, hogy a meridián bizonyos pontjainak stimulálása meghatározott szervekhez küld üzenetet, kiegyensúlyozza az adott meridián mentén az energiaáramlást, és ezáltal az adott szervet is. Dr. Zang-He Cho végzett kiterjedt kutatásokat ezen a területen. Minden alkalommal, amikor stimulálunk egy pontot a meridiánon (akupunktúrás vagy akupresszúrás pont) akkor ezzel párhuzamosan az agy megfelelő területén is kimutatható aktivitás. Ezen a kapcsolaton keresztül a meridián energia szabályozza az idegrendszert, a hormonális egyensúlyt, és a fizikai lét más aspektusait. Ha egyensúlyi helyzet áll fenn, a test jól van és egészséges.

Ismert jelenség, hogy negatív gondolatok és érzelmek hatására az izmok elgyengülnek. Az izomteszteléssel meghatározott meridián energia pontok érintésével helyreállíthatjuk az energiaáramlást. Az energiaminták destabilizálása a tudatosságban is nagy változásokat okozhat. Minden gondolatnak van valamilyen energetikai következménye, ami hatással van a testre. A katabolikus energia beteggé tesz, az anabolikus gyógyít.

Mindezek részét képezik az Erőtér (Attractor Field) Technikát alátámasztó tudományos bizonyítékoknak.

Dr, Kurt Ebert ezt írja: “… ez a módszer új paradigmát képvisel a betegségek és lefolyásuk tekintetében a nyugati orvosi felfogásban. A keleti és nyugati orvoslás eszméinek ezen társításával a betegségeket tekinthetjük az életünk alapját képező és azt fenntartó energiaminták eltorzulásának. Ezt a torzulást energetikailag a szokásszerű gondolkodásminták kódolják a meridiánokban. A gondolkodásminták a tanult és elfogadott hitrendszerekből, viselkedésből és értékekből jönnek létre; az egyes emberek életének teljes és valóságos összefüggései ezek. Az Erőtér (Attractor Field) Technika végső soron a szokásszerű gondolkodási minták által létrehozott energiaminták megváltoztatására irányul. A strukturált energiaminták szintjén működő AFT módszer, az akupunktúrához hasonlóan, elkerüli a fizikai folyamatok erőszakos megváltoztatásából eredő káros mellékhatásokat.”

Az Erõtér (Attractor Field) Technika a nem-fizikai energiamezőkkel dolgozik, amiket az egyes emberek attitűdjei, hiedelmei és kiáramló gondolatai hoznak létre. Ezek az energiamezők nem csak a saját testünkkel vannak kölcsönhatásban, hanem a többiek testével és energiamezőivel is. Ezek az energiamezők eredményezik, hogy úgy lássuk a világot, ahogy látjuk, hogy úgy viszonyuljunk a dolgokhoz, ahogy viszonyulunk, és úgy reagáljunk az életre, ahogy reagálunk.

Ezek az energiamezők fenntartják önmagukat. Behatárolják a világról alkotott képünket, gondolatainkat, és perspektíváinkat. A gondolatok maguk is nem-fizikai energia formájában léteznek, önmagukban is erőt képviselnek. Ezért lehet az imádságnak gyógyító ereje. Bármily röpke is, minden egyes gondolat hozzáteszi a maga részét az ember alap-energiamintájának egyensúlyához, a tudatosság szintjéhez.

A módszer részét képezi egy egyedülálló korrekció is: a fent említett torz energiaminták nemcsak a meridián-pontok bizonyos rendben történő stimulálásával állíthatók helyre, hanem speciális CD-k használatával is, amelyek olyan különleges frekvenciájú rezgéseket bocsátanak ki, amelyek semlegesítik a rég beíródott negatív energiamintákat.

Dr Kurt Ebert orvos, a Pennsylvaniai Philadelphiában élő pszichiáter, aki Dr. Hawkins munkásságára alapozva fejlesztette ki, alkalmazza és tanítja az „Attractor Field” technikát.

További részletes információk a technikáról:

www.aftmethod.eu

Hamarosan induló tanfolyamaink

Alap ThetaHealing® tanfolyam

Részletek >>>