38+1 virágesszencia

APRÓBOJTORJÁN – Agrimony – Az őszinteség virága

A látszatharmóniától … A belső békéig
„Kedélyes, vidám emberek, akik szeretik a nyugalmat. A viták és a veszekedések lehangolják, kifárasztják őket, így sok mindenről lemondanak azért, hogy mindezt elkerüljék. Bár általában maguk is problémákkal küzdenek, nyugtalanok és gondterheltek, szenvednek testileg és lelkileg, gondjaikat mégis humoros álarc mögé rejtik. Barátként és társként nagyra értékelik őket. Gyakran nyúlnak droghoz vagy alkoholhoz azért, hogy könnyebben, jó kedéllyel viseljék megpróbáltatásaikat.”

Kulcsszimptómák lehetnek:

 • Nem őszinte
 • Kifelé vidám ember, de belsőleg feszült
 • Társaságkedvelő, kerüli az egyedüllétet
 • Konfliktuskerülő, a viták lehangolják
 • Belső gondjai, feszültsége enyhítésére gyakran alkoholhoz vagy droghoz nyúl, esetleg egyéb örömforrást használ

Megerősítések:
„ÉRZEM A BÉKESSÉGET” „ŐSZINTE VAGYOK” „MEGMUTATOM MAGAM”

REZGŐNYÁR – Aspen – A sejtelem virága

A sötét előérzettől … A tudatos érzékenységig
„Nem valóságos, megmagyarázhatatlan félelmekre. Amikor a beteget baljóslatú sejtelmek kínozzák, valamilyen szörnyűséges dolog eljövetelétől fél, amelyről maga sem tudja, hogy mi is valójában. E tétova, rejtélyes félelmek nappal és éjjel egyaránt kysértenek. Az ilyesfajta problémáktól szenvedő emberek nem szívesen osztják meg másokkal félelmeiket.”

Kulcsszimptómák lehetnek:

 • Megmagyarázatlan, sejtelmes szorongás
 • Balsejtelmek, rossz előérzet
 • Rémálmok gyötrik, éjszaka felébred, és nem tud visszaaludni
 • Üldözési mánia
 • A gyermek nem akar egyedül maradni, a sötétben aludni, mert fél, de nem tudja megmondani mitől

Megerősítések:
„VIGYÁZNAK RÁM” „NYITOTT VAGYOK” „ERŐS VAGYOK”

BÜKK – Beech – A tolerancia virága

A megértés nélküli kritizálástól … A megértésig
„Azoknak, akik mindenben a szépet és a jót akarják meglátni. S habár sok minden rossznak tűnik, képessé akarnak válni a dolgok mélyén rejtező jó megragadására. Toleránsabbá, elnézőbbé és megértőbbé akarnak válni, hiszen minden lény útja más, s mindenki a saját tökéletesítésén munkálkodik.”

Kulcsszimptómák lehetnek:

 • Túlzott kritikai érzés
 • Túlzott mértékű elfogadás
 • Előítéletek
 • Intolarencia
 • Ingerlékenység

Megerősítések:
„ELFOGADOM” „ENGEDEK” „LÁTOM FEJLŐDÉSEM ESÉLYÉT”

KISEZERJÓFŰ – Centaury – A szolgálás virága

A passzív szolgálástól … Az aktív szolgálásig
„Kedves, csendes, békés emberek, akik túlzottan kiszolgálnak másokat, s nagy igyekezetükben hajlamosak túlértékelni erejüket. Segítőkészségük eluralkodik rajtuk, s végül inkább rabszolgává, mint önkéntes segítőtárssá válnak. Jó természetük arra készteti őket, hogy a saját részüknél többet vállaljanak a munkából, emiatt akár életcéljukat is elhanyagolhatják.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

 • Gyenge akaratú, túlzottan reagál mások kívánságaira
 • Feladja saját igényeit
 • Túl jóindulatú vagy bátortalan, túlzottan próbál másokat segíteni
 • Nem tud nemet mondani, mások kihasználja,
 • Önállótlan, nem áll ki magáért
 • Túlzottan mások hatása alá kerül

Megerősítések:
„EGYENESEN ÁLLOK” „VAGYOK, AKI VAGYOK” „AZT AKAROM, AMIT AKAROK”

KÉKGYÖKÉR – Cerato – Az intuíció virága

A gyenge ítélőképességtől … A belső bizonyosságig
„Azok számára, akikben nincs elegendő önbizalom, s emiatt képtelenek az önálló döntéshozatalra. Állandóan másokat üldöznek tanácsokért, s emiatt gyakran pórul is járnak.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

 • A belső stabilitás hiány miatt könnyen befolyásolható
 • Határozatlan, nem bízik saját véleményében
 • Függ mások véleményétől, folyton másokhoz fordul segítségért
 • Sokat beszél, kérdéseivel mások idegeire megy
 • Nem tud spontán döntést hozni
 • Folyton megváltoztatja a véleményét
 • Önbizalomhiányos
 • Mások könnyen befolyásolják, vagy irányítják

Megerősítések:
„BÍZOM MAGAMBAN” „FIGYELEK ELSŐ MEGÉRZÉSEIMRE” „MAGAM DÖNTÖK”

CSERESZNYESZÍLVA – Cherryplum – A higgadtság virága

A túlfeszítettségtől … Az ellazulásig
„Félelem a józan ész elvesztésétől, attól, hogy az ember enged a késztetésnek, hogy félelmetes, szörnyű dolgokat kövessen el, amelyeket valójában rossznak tart és elutasít.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

 • Félelem az önuralom elvesztésétől
 • Félelem attól, hogy saját magában vagy másokban kárt tesz
 • Félelem attól, hogy idegösszeroppanást kap vagy megőrül
 • Érzelmileg blokkolt, érzéseit elfojtja
 • Belsőleg feszült, robbanás előtti állapotban van
 • Öngyilkossági gondolatok
 • Erőltetett nyugalom

Megerősítések:
„BÁTOR VAGYOK” „NYITOTT VAGYOK” „HAGYOM ÁRAMLANI AZT, AMI ÁRAMLANI AKAR”

VADGESZTENYERÜGY – Chestnut Bud – A tanulás virága

A könnyelműségtől … A tapasztalatig
„Azoknak, akik nem okulnak eleget tapasztalataikból és élményeikből, s a többieknél tovább tanulják a mindennapi élet leckéit. Sokaknak akár egyetlen tapasztalat is elegendő lehet, ezeknek az embereknek viszont több, néha jó néhány alkalomra van szükségük az aktuális lecke megtanulásához. Ezért – nagy bánatukra – ugyanazt a hibát többször is elkövetik, amikor egyetlen eset is elegendő lehetne, sőt, mások ballépéséből okulva egyszer sem kellene beleesniük a csapdába.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

 • Nem tanul hibáiból
 • Mindig ugyanazokkal a nehézségekkel kerül szembe, ugyanazokkal az emberekkel van nézeteltérése, ugyanazokat a beleseteket okozza vagy szenvedi el
 • Gondolataiban cselekedeteinél jóval előbbre jár
 • Gyors, kapkod, nincs ideje tanulni saját, de  mások hibáiból sem
 • Koncentrációs és tanulási nehézségei vannak

Megerősítések:
„ODANÉZEK” „ODAFIGYELEK” „TANULOK”

KATÁNGKÓRÓ – Chichory – Az anyaság virága

A követelőző szeretettől … Az önzetlen szeretetig
„Azok számára, akik eltúlozzák a mások szükségletei és jóléte iránti aggódást, akik hajlamosak túlzásba vinni a gyermekeikről, rokonaikról, barátaikról való gondoskodást, s mindig akad valami, amit rendbe hoznának. Folyamatosan javítják az általuk rossznak ítélt dolgokat, s mindezt nagyon élvezik. Megkövetelik, hogy szeretteik állandóan a közelükben legyenek.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

 • Feltételekhez kötött szeretet
 • Viszonzásvárás
 • Érzelmi függőség kialakítása
 • Játszmák
 • Érzelmi zsarolás, sértődékenység
 • Önsajnálat

Megerősítések:
„SZÍVESEN ADOK” „MERÍTEK A FORRÁSBÓL” „SZERETNEK”

ISZALAG – Clematis – A realitás virága

A realitásból való menekülés helyett … A realitás alakításáig
„Azok számára, akik álmodoznak, nem teljesen éberek, nem igazán érdeklődnek az aktuális dolgok iránt. Csendes, nyugodt emberek, akik pillanatnyi helyzetükben nem érzik túlságosan jól magukat, sokkal inkább a jövőben élnek, mint a jelenben. Boldogabb idők reményében élnek, amikor majd valóra válthatják álmaikat. Ha megbetegednek, kevés vagy egyáltalán semmilyen erőfeszítést nem tesznek javulásuk érdekében. Egyes esetekben úgy tűnik, mintha a jobb idők eljövetele, vagy az elvesztett szeretteikkel való találkozás reményében egyenesen várnák a halált.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Álmodozás, ábrándozás
•  Légvárépítés, a realitástól valő menekülés – álmodozásba, tévénézésbe, számítógépes játékokba, szerencsejátékokba, kábítószerek használatában, alkoholizmusba
•    Figyelmetlenség, feledékenység, szétszórtság
•    Közöny és unalom

Megerősítések:
„ÉBER VAGYOK” „VILÁGOSAN LÁTOK” „ALKOTOK

VADALMA – Crab apple – A megtisztulás virága

A kényszeres rendszeretettől … A belső rendig
„Ez a megtisztulást hozó eszencia. Azoknak, akik valamilyen szinten tisztátalannak érzik magukat. Ennek oka sokszor csak valamilyen jelentéktelen apróság, máskor viszont komoly betegség is lehet, amelyet elhanyagolnak, miközben valami kevéssé fontos dologgal foglalkoznak. Mindkét esetben nagyon fontos a számukra, hogy megszabaduljanak a lelkükön elhatalmasodott dologtól, ami olyan fontosnak tűnik a számukra, hogy mindenképpen kezelést igényel. Ha a kezelés nem jár sikerrel, akkor nagyon elkeserednek. Tisztító szerként ez az eszencia képes sebek megtisztítására is, ha a betegnek komoly oka van feltételezni, hogy testébe eltávolítandó méreganyagok kerültek.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Túlzott tisztálkodási igény, tisztaságmánia
•    Tisztátalannak érzi magát, kényszeresen tisztítókúrákat alkalmaz
•    Állandóan takarít, túlontúl rendszerető
•    Undorodik magától, utálja a testét kövérsége, ekcémája, pattanásai, szeplői, stb. miatt
•    Undorodik magától tisztátalan, „bűnös” gondolatai miatt
•    Utálattal viszonyul a testi folyamatokhoz (szex, csókolózás, szoptatás, ürítés, izzadás, stb.)
•    Fél a szennyezettségtől, betegségtől, fertőzéstől, rovaroktól
•    Túl sokat foglalkozik jelentéktelen dolgokkal
•    Szégyenli magát, különösen külseje miatt

Megerősítések:
„JÓL ÉRZEM MAGAM” „OLYANNAK FOGADOM EL MAGAM, AMILYEN VAGYOK”
„LÁTOM, MI A FONTOS”

SZILFA – Elm – A   felelősség virága

Az önértékelési válságtól … A magunkba vetett bizalomig
„Azoknak, akik jól végzik munkájukat, követik életcéljukat, akik szeretnének valami fontosat csinálni, gyakran az egész emberiség érdekében. Néha erőt vesz rajtuk a levertség, és úgy érzik, hogy vállalt feladatuk annyira nehéz, hogy emberi erővel képtelenség azt véghezvinni.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Túlzott felelősség okozta stressz
•    Túlterheltség, kétségbeesés, nem érzi magát elég erősnek feladata elvégzéséhez
•    Hirtelen túlterheltnek érzi magát
•    Önbizalma hírtelen elpárolog
•    A tökéletességre való törekvés miatt kimerült

Megerősítések:
„MEGTESZEM, AMIT TUDOK” „SEGÍTSÉGET KAPOK” „SIKERÜLNI FOG”

TÁRNICS – Gentian – A hit virága

A kétségektől … A bizalomig
„Azoknak, akik könnyen elkedvetlenednek. Lehetséges, hogy betegségük leküzdésében vagy életük különböző területein jól haladnak, mégis egy kisebb akadály vagy késedelem, mely továbbhaladásukban meggátolja őket, kétségeket ébreszthet bennük, és kedvüket szegheti.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Sikertelenségek hatására elbizonytalanodik
•    Hamar feladja a dolgokat
•    Kevés akaraterő, akaratgyengeség
•    Pesszimizmus, „félig üres pohár” típusú hozzáállás

Megerősítések:
„BIZAKODÓ VAGYOK” „POZITIV VAGYOK” „HISZEM, HOGY MINDEN JÓL ALAKUL”

SÜLZANÓT- Gorse – A remény virága

A feladástól … A kezdeményezésig
„Nagyon mélyről fakadó reménytelenség esetén, amikor a beteg már nem reménykedik a gyógyulásban. Rábeszélésre vagy mások kedvéért kipróbál ugyan különféle gyógymódokat, de közben hangoztatja, hogy felgyógyulására nagyon csekély a remény.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Reménytelenség, hitehagyottság
•    Folyamatos belső kimerültség
•    Lelkileg feladta a harcot

Megerősítések:
„EGYENES VAGYOK” „TELE VAGYOK REMÉNNYEL” „ÚJ LEHETŐSÉGEKET LÁTOK”

HANGAFŰ – Heather – Az identitás virága

A segítségre szoruló kisgyermektől … A megértő felnőttig
„Azoknak, akik állandóan társaságot keresnek, mivel roppant fontosnak tartják azt, hogy problémáikat másokkal, bárkivel megvitassák. A hosszabb-rövidebb ideig tartó magány nagyon boldogtalanná teszi őket.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Magányosnak érzi magát
•    Csak saját problémai érdeklik
•    Nem bírja az egyedüllétet, szüksége van társaságra, akiknek beszélhet a problémáiról, még akkor is, ha ezzel untatja hallgatóságát
•    Sokat beszél, mindig a figyelem középpontjában akar lenni

Megerősítések:
„BIZTONSÁGBAN ÉRZEM MAGAM”
„MINDENT MEGKAPOK, AMIRE SZÜKSÉGEM VAN” „GONDOZOK ÉS ÁPOLOK”

MAGYAL – Holly – A szívet megnyitó virág

A keményszívűségtől … A nemesszívűségig
„Azoknak, akiken időnként eluralkodik a féltékenység, az irigység, a bosszúvágy vagy a gyanakvás. A haragos nyugtalanság különféle állapotaira. Belül sokat szenvedhetnek, pedig gyakran nincs is valódi okuk a boldogtalanságra.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Rosszindulat, bosszúvágy
•    Harag, gyűlölet, neheztelés, megbántódás
•    Gyanakvás
•    Irigység, gyűlölet, negatív gondolatok
•    Hamar dühbe gurul, agresszívan reagál
•    Fél, hogy becsapják, gyakran érzi úgy, hogy mindenki ellene van

Megerősítések:
„TELE VAGYOK ÖRÖMMEL” „EGÉSZSÉGES VAGYOK” „SZERETEK”

JERICOI LONC – Honeysuckle – A múlt virága

A múltból … A jelenbe
„Azoknak, akik a múltban, régen elvesztett barátok, boldog pillanatok emlékeiben élnek, vagy be nem teljesült ábrándokat kergetnek, s nem hiszik el, hogy lehetnek még oly boldogok, mint amilyenek a régi szép időkben voltak.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Kóros nosztalgia
•    Ábrándozás
•    A múltba vágyódik, nem érdeklik a jelen történései
•    Honvágya támad
•    Nem akar valamibe belenyugodni, nem tud napirendre térni egy szeretett személy, a kedvenc háziállat elvesztése miatt

Megerősítések:
„A MÁBAN ÉLEK” „ELŐRETEKINTEK” „MEGTESZEM A KÖVETKEZŐ LÉPÉST”

GYERTYÁN- Hornbeam – A fáradt lélek virága

A lelki ernyedtségtől … A szellemi frissességig
„Azoknak, akik úgy érzik, nincs elegendő fizikai vagy szellemi erejük és kitartásuk ahhoz, hogy tovább cipeljék a vállukra nehezedő terheket. A mindennapi élet gondjai túlzottnak, megoldhatatlannak tűnnek számukra, jóllehet feladataikat általában sikerrel teljesítik. Azoknak, akik úgy érzik, hogy problémáik könnyebb megoldásához testi vagy lelki megerősítésre van szükségük.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    „Hétfő reggel” szindróma
•    Fásultság, kimerültség
•    Fáradtság, túltelítettség-, gyengeségérzés
•    Reggeli fáradtság vagy rosszkedv, amely később elmúlik
•    „Taposómalom”-érzés, a napi feladatok túl nehéznek tűnnek
•    „Hétköznapi daráló”
•    Halogatás

Megerősítések:
„FRISSNEK ÉRZEM MAGAM” „LENDÜLETBEN VAGYOK” „SZIVESEN DOLGOZOM”

NEBÁNTSVIRÁG – Impatiens – Az idő és türelem virága

A türelmetlenségtől … A türelemig
„Azoknak, akik gondolkodásukban és tetteikben egyaránt gyorsak, s mindent tétovázás és halogatás nélkül akarnak csinálni. Ha betegek, akkor azonnali gyógyulást remélnek. Képtelenek türelmet tanúsítani a lassú emberekkel szemben, mivel a lassúságot helytelennek és időpocsékolásnak tartják. Az ilyen embereket minden módon megpróbálják gyorsabb haladásra serkenteni. Jobban szeretnek magukban dolgozni és gondolkodni, mivel így saját tempójukban végezhetik munkájukat.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Türelmetlenség
•    Idegesség, ingerlékenység, nyugtalanság
•    Irritálja mások lassúsága (közlekedésben, munkában, evésben, stb.), siettet másokat
•    Saját tempójában szívesebben dolgozik, mint másokkal
•    Sokat beszél, sokat gondolkodik, nem tud nyugton egy helyben ülni
•    Állandó időzavarban van: túlzottan pontos, folyton elkésik, vagy feszült a határidők miatt

Megerősítések:
„VAN RÁ IDŐM” „TÜRELMES VAGYOK” „LAZÍTOK”

VÖRÖSFENYŐ – Larch – Az önbizalom virága

Az önkorlátozástól … A kibontakozásig
„Azoknak, akik nincsenek megelégedve önmagukkal, a környezetükben élőknél kisebb tehetségűnek érzik magukat. Szinte várják a kudarcot,  úgy érzik, soha nem lesznek sikeresek, s ezért soha nem is tesznek a sikerhez elegendő erőfeszítést.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Önbizalomhiány
•    Kisebbrendűségi érzés
•    Hasonlítja magát másokhoz, azt gondolja, mások szebbek, jobbak, okosabbak nála
•    Meg van győződve a saját alkalmatlanságáról
•    Kishitű, a kudarctól tartva nem próbálja ki az új dolgokat
•    Kritikus önmagával szemben
•    Fél a vizsgáktól, interjúktól

Megerősítések:
„KÉPES VAGYOK RÁ” „AKAROM” „MEGTESZEM”

BOHÓCVIRÁG – Mimulus – A bátorság virága

A világtól való félelemtől … A világba vetett bizalomig
„Akkor van szükség erre az esszenciára, ha az ember retteg a világ dolgaitól: fájdalomtól, balesetektől, nyomortól, sötétségtől, egyedülléttől, szerencsétlenségektől, a mindennapi élet eseményeitől. Az ilyen panaszoktól szenvedő emberek csendben és titokban viselik félelmeiket.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    félénkség
•    bátortalanság
•    megnevezhető sajátos félelmek, fóbiák
•    „félelem a világtól”
•    túlérzékenység: pl. hidegre, zajra, vakító fényre, hangos beszédre

Megerősítések:
„BÁTOR VAGYOK” „BELEVÁGOK” „ELŐRELÉPEK”

VADREPCE – Mustard – A fény virága

A lelki fájdalomtól … A lelkierőig
„Azok számára, akik hajlamosak a búskomorságra vagy akár a teljes kétségbeesésre, mintha egy hideg, sötét felhő árnyékolná be őket, s rejtené el szemük elől a fényt és az életörömöt. Állapotuk okát nem lehet feltétlenül megtalálni vagy megmagyarázni. Ebben a helyzetben a boldogság és az elégedettség szinte lehetetlen.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Rosszkedv, komorság, ok nélküli levertség
•    Depresszió, melankólia
•    A depresszív hangulat minden előzetes jel nélkül kialakul, majd gyorsan megszűnik, mély megkönnyebbülést okozva
•    Elvágva rézi magát a világtól
•    Boldogtalan és szomorú
•    Nem érdekli és nem motiválja semmi
•    Rossz hangulatát mások előtt sem tudja leplezni
•    Legszívesebben csak ülne és bámulna maga elé

Megerősítések:

„KÖNNYŰ VAGYOK” „VIDÁM VAGYOK” „A FÉNY FELÉ TARTOK”

TÖLGY – Oak – A kitartás virága

A kötelességteljesítő harcostól … A békés katonáig
„Azok számára, akik minden erejüket latba vetve küzdenek betegségükkel vagy a mindennapi élet problémáival. Keményen harcolnak, mindent megpróbálnak még akkor is, ha ügyük teljesen kilátástalannak tűnik. Tovább küzdenek. Elégedetlenek önmagukkal, ha a betegség meggátolja őket kötelezettségeik teljesítésében vagy mások segítésében. Bátor emberek, akik a legnagyobb nehézségekkel is reménykedve, maximális erőfeszítéssel szállnak szembe.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Önfejű, makacs, hajthatatlan, nem adja fel, és nem is enged soha
•    Kötelességtudó, legfőbb erénynek a kötelességteljesítést tartja
•    Soha nem adja fel a harcot, még ha ebbe beleroppan is
•    Levert, kimerült
•    Betegen is dolgozni megy
•    Nem szeretne mások előtt gyengének mutatkozni

Megerősítések:

„LAZÍTOK” „KÖNNYEN MEGCSINÁLOM” „SZABADNAK ÉRZEM MAGAM”

OLIVA- Olive – A megújhodás virága

A kimerüléstől … Az erőforrásig
„Azoknak, akik testileg vagy szellemileg sokat szenvedtek, s annyira kimerültek, hogy úgy érzik, nincs energiájuk további erőfeszítésekre. Számukra a mindennapi élet örömtelen, kemény munka.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Mentális és fizikai kimerültség
•    Gyengeség
•    Megnövekedett alvásigény, állandóan aludni szeretne
•    Elcsigázottnak érzi magát
•    A hétköznapokban nehezen teljesít
•    Túl sokat dolgozott, az akkumulátorok lemerültek, pihenésre van szüksége
•    Állandó fáradtság, nincs tartaléka

Megerősítések:
„ÚJRA ERŐRE KAPOK”

ERDEI FENYŐ – Pine – Önmagunk elfogadásának virága

Az önleértékeléstől … Az önbecsülésig
„Azok számára, akik folyton vádolják önmagukat. Ha sikeresek, akkor is úgy érzik, hogy jobban is csinálhatták volna, eredményeikkel és erőfeszítéseikkel soha nem elégedettek. Roppant szorgalmasak, de szörnyen szenvednek a maguknak bebeszélt hibáktól. Időnként mások hibáiért is magukra veszik a felelősséget.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Bűntudat
•    Lelkiismeret-furdalás
•    Önelutasítás, önbüntetés
•    Mások hibáiért is felelősnek érzi magát
•    Értéktelennek érzi magát
•    Tekintélyelvű, túlságosan alázatos és bocsánatkérő
•    Túlságosan kritikus saját magával szembe, még ha sikeres is
•    Túl magas elvárásai vannak önmagával szemben, kényszeresen vágyik a tökéletességre

Megerősítések:
„NEKEM SZABAD” „MEGBOCSÁTOK MAGAMNAK” „MEGSZABADULTAM”

VÖRÖSVIRÁGÚ VADGESZTENYE – Red Chestnut – Az önnálósodás virága

A szimbiózistól … Az önállóságig
„Azok számára, akik rettenetesen féltenek másokat. Önmagukért gyakran nem is aggódnak, szeretteik miatt viszont sokat szenvednek, gyakran attól tartanak, hogy valamilyen szerencsétlenség történhet velük.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Túlzott félelem attól, hogy mi fog történni másokkal
•    Túlzott együttérzés
•    Túl erős belső kötődés másokhoz
•    Túlzott, beteges aggódás másokért
•    Érzelmileg túlzottan belefolyik mások életébe, jobban ismeri mások érzéseit, mint a sajátját

Megerősítések:
„ÖNMAGAM VAGYOK” „ÖNMAGAM MARADOK” „ÉN ÉN VAGYOK – TE TE VAGY”

MOLYHOS NAPVIRÁG – Rock Rose – A kitörés virága

A pániktól … A hősiességig
„Gyógyír vészhelyzetekre. Olyan esetekben használatos, amikor látszólag minden remény elveszett. Baleseteknél, hirtelen betegségeknél, vagy ha a beteg nagyon megrémült vagy megijedt, ha a helyzet annyira súlyos, hogy az érintetten teljesen eluralkodott a rettegés. Ha a beteg nincs eszméleténél, akkor ajkát is megnedvesíthetjük a gyógyírrel. Más eszenciákra is szükségünk lehet, például iszalagra, ha a beteg eszméletlen, mintha mélyen aludna; vagy apróbojtorjánra, ha valamitől rettenetesen szenved, és így tovább.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Pánik és rémület
•    Ijedősség
•    Rendkívül heves félelmi állapotok
•    Rettegés, irtózás, iszonyat, az idegrendszer abnormális működése
•    Erős félelem baleseteknél, természeti katasztrófáknál, életveszélyes sérüléseknél
•    Blokkolt cselekvés és gondolkozás
•    Hirtelen fellépő heves aggodalom

Megerősítések:
„TÚLJUTOK RAJTA” „TUDOM, HOGY MENNI FOG” „ÁTLÁTOM A HELYZETET”

FORRÁSVÍZ – Rock Water – A rugalmasság gyógyírja

A dogmatikus fegyelemtől … A körültekintésig
„Azoknak, akiknek életfelfogása túlságosan szigorú. Megtagadják maguktól az élet kellemes dolgainak élvezetét, mivel úgy vélik, azok nem egyeztethetők össze munkájukkal. Keményen kormányozzák önmagukat. Bármit megtesznek, amiről úgy gondolják, hogy egészségüket, erejüket, aktivitásukat szolgálja. Remélik, hogy életükkel példát szolgáltathatnak másoknak, akik az ő elképzeléseiket követik majd, és ezáltal jobb emberekké válnak.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Rugalmatlanság, merev gondolkodás, a spontaneitás hiánya
•    Tökéletességvágyból adódó problémák
•    Túl szigorú önmagához, drákói szabályokat követ
•    Megtagadja magától az élet élvezetét, elnyomja szükségleteit -alvást, evést, a munka megszakítását stb.
•    Túl magas követelményeket állít fel magának, idealista

Megerősítések:
„MEGENGEDEM MAGAMNAK” „MOZGÉKONY VAGYOK”„SPONTÁN VAGYOK”

SZIKÁRKA – Sclerantus – Az egyensúly virága

A belső ziláltságtól … A belső egyensúlyig
„Azok számára, akik attól szenvednek, hogy képtelenek két dolog közül választani: először az egyik tűnik jónak számukra, azután a másik. Általában csendes, nyugodt emberek, akik egyedül viselik terheiket, mivel nem szívesen adják ki magukat másoknak.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Döntésképtelen, általában két dolog közt nem tud dönteni
•    Hezitál, fontos neki, hogy jó döntést hozzon
•    Gyakran változtatja döntéseit, megbízhatatlannak és szeszélyesnek tartják
•    Hangulatingadozások
•    Határozatlanság, belső egyensúly hiánya
•    Nehezen tud lecsendesedni

Megerősítések:
„SZILÁRDAN ÁLLOK” „TUDOM, MIT AKAROK” „DÖNTÖK”

ERNYŐS MADÁRTEJ- Star Of Betlehem –A vigasz virága

A megrázkódtatástól … Az újraorientálódásig
„Azoknak, akikre nagy nyomás nehezedik, vagy olyan körülmények között élnek, ami nagyon boldogtalanná teszi őket. Rossz hírek miatt fellépő sokk, közelálló személy elvesztése, baleset utáni ijedtség és hasonlók esetére. Ez a szer enyhülést hoz azok számára, akik már jó ideje nem is akarnak vigaszt találni.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Testi-lelki traumák
•    Feldolgozatlan régi események
•    Van egy fájó pont az életében, amire nem szereti, ha emlékeztetik
•    A viták, veszekedések még sokáig hatásuk alatt tartják
•    A gyógyulási folyamatot valami gátolja, vagy felgyógyulását követően már nem a régi

Megerősítések:
„ÉRZEM” „LÉLEGZEK” „ÉRZEK”

SZELÍDGESZTENYE- Sweet Chestnut – A megváltás virága

Az éjszakán át … A fénybe
„Azokban a pillanatokban van szükség erre az eszenciára, amikor az ember úgy érzi, hogy szenvedései elviselhetetlenné váltak. Amikor a lélek és a test elérkezik tűrőképessége végső határához, és a beteg úgy érzi, hogy fel kell adnia. Amikor úgy tűnik, hogy csak a pusztulás és a megsemmisülés következhet.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Kétségbeesés
•    Elveszettnek, szomorúnak, reményvesztettnek érzi magát
•    Úgy érzi, teljesítőképessége határára jutatott
•    Nincs további energiája a küzdelemhez, az idegösszeomlás határán van
•    Kimerült, nincs ereje a továbbiakhoz
•    Nem látja  kiutat jelenlegi helyzetéből

Megerősítések:

„FELTEKINTEK” „BELEEGYEZEM” „HAGYOM, HOGY MEGTÖRTÉNJEN”

VASFŰ – Vervain – A lelkesedés virága

A világmegváltótól … A fáklyahordozóig
„Azoknak, akiknek szilárd elképzeléseik vannak az életről, amelyek meggyőződésük szerint helyesek, s amelyeken csak nagyon ritkán változtatnak. Legfőbb vágyuk, hogy a körülöttük élőket is megtérítsék saját életszemléletüknek. Erős akaratúak és bátrak, mivel mindig biztosak abban, amit tanítani akarnak. Ha megbetegszenek, még sokáig talpon maradnak és folytatják munkájukat, akkor is, amikor már mások régen feladták volna.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Túlzott lelkesedés, fanatizmus, stresszt okozó túlbuzgóság
•    Túlzott aktivitás, túlzásba vitt dolgok (evés, munka, sport, szex, stb)
•    Elveszíti a mértéket, képtelen pihenni
•    Úgy gondolja, pontosan tudja, mia a jó másoknak, meg akar változtatni másokat

Megerősítések: „ELENGEDEM” „TERET ADOK” „TUDOM, HOL A HATÁR”

SZŐLŐ – Vine – A tekintély virága

Vezetni … és Vezetni hagyni
„Nagyon tehetséges emberek, akik biztosak saját képességeikben és magától értetődőnek tartják a sikert. Nagy elbizakodottságukban úgy vélik, hogy mindenkinek hasznára válna, ha hagyná magát meggyőzni, s úgy csinálná a dolgait, ahogyan ők maguk csinálják vagy ahogyan helyesnek tartják. Ha betegek, ápolóikat is irányítani akarják. Szükséghelyzetben nagyon értékesek lehetnek.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Tévedhetetlennek hiszi magát
•    Gyámkodik mások felett
•    Nem tűr ellentmondást
•    Zsarnoki magatartás; fegyelmet követel másoktól
•    Túlzott tervezés
•    Együttérzés hiánya; utasításokat osztogat de nem fogadja el mások véleményét
•    Rugalmatlanság
•    Túlzott dominancia, főnökösödés

Megerősítések: „ÁTÉRZEM” „TISZTELETBEN TARTOM” „MÉLTÁNYOLOM ÉS TÁMOGATOM”

DIÓ – Walnut – A világra segítő virág

A befolyásolhatóságtól … A belső szilárdságig
„Azoknak, akiknek határozott ideáik és vágyaik vannak, s követik is ezeket, ám mások erősebb véleménye, meggyőződése vagy lelkesedése miatt néha hajlamosak feladni céljaikat, elképzeléseiket és munkájukat. Ez az eszencia állhatatosságot és védelmet nyújt a külső befolyásokkal szemben.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Céljai világosak, de mások véleménye könnyen elbizonytalanítja
•    Befolyásolható
•    Ingatag, bizonytalan, tudja, mit akar, de a megvalósítás hiányzik
•    A régi szokások gátolják elhatározásai megvalósításában
•    Nehezen viseli az új élethelyzeteket (iskolakezdés, munkaelváltozás, pubertás, klimax, …)
Megerősítések:

„BIZTOS VAGYOK MAGAMBAN” „HŰ MARADOK MAGAMHOZ” „A SAJÁT UTAMAT JÁROM

BÉKALILIOM – Water Violet – A kommunikáció virága

Az elszigeteltségtől … Az együttlétig
„Azok számára, akik egészségesen és betegen egyaránt szeretnek egyedül lenni. Csendes, nyugodt emberek, akik zaj nélkül mozognak, keveset és halkan beszélnek. Függetlenek, csak önmagukra támaszkodnak. Nem befolyásolhatóak, főleg saját véleményükre adnak. Tartózkodóak, másokat békén hagynak, a saját útjukat járják. Gyakran okosak és tehetségesek. Lelki békéjük és nyugalmuk áldást jelent a környezetüknek is.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Magányosság, elszigeteltség-érzés, beteges távolságtartás
•    Zárkózottság
•    Felsőbbrendűség, büszkeség, gőg
•    Egyedül próbálja megoldani a problémáit, mások dolgába ritkán avatkozik bele
•    Távolságtartó, megközelíthetetlen, a kapcsolatteremtés problémát okoz neki

Megerősítések: „ODATARTOZOM” „RÉSZT VESZEK” „MEGENGEDEM A KÖZELSÉGET”

FEHÉRVIRÁGÚ VADGESZTENYE- White Chestnut – A gondolkodás virága

A szellemi körhintától … A belső nyugalomig
„Mindazoknak, akiknek elméjén időnként nemkívánatos gondolatok, elképzelések, belső párbeszédek uralkodnak el. Mindezek akkor kerekednek felül bennük, amikor pillanatnyi érdeklődésük nem elég erős ahhoz, hogy figyelmüket teljesen lekösse. Nyomasztó gondolatok merülnek fel újra és újra, és ha időnként el is tűnnek, később makacsul visszatérnek. Úgy tűnik, folyamatosan körbe-körbe járnak, és sok szenvedést okoznak. Amikor ezek a nemkívánatos, kellemetlen gondolatok jelen vannak elűzik a lelki békét, és nagyon megnehezítik a munkára, vagy az élet örömeire való figyelést.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Állandó, visszatérő gondolatok
•    Belső monológok
•    Állandó aggódás, nemkívánatos gondolatok ismétlődése
•    Alvási nehézségek
•    Túlságosan aktív, kontrollálhatatlan gondolatok vagy képek

Megerősítések: „ÉRZEM A CSENDET” „MINDEN TISZTA ÉS VILÁGOS”
„ÉN IRÁNYITOM A GONDOLATAIMAT

ÁGAS ROZSNOK – Wild Oat

A keresésétől, a megtalálásig..
„Azoknak, akik valami rendkívülit szeretnének véghezvinni, akik sok tapasztalatot gyűjtenek és mindent élvezni akarnak, amire csak lehetőségük nyílik. Problémájuk abban áll, hogy nehezen döntik el, milyen tevékenységet válasszanak. Bár nagy bennük a lelkesedés, mégsem vonzódnak különösebben egyetlen területhez sem. Ez késlekedést  és csalódottságot okozhat.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Bizonytalanság az életúttal kapcsolatban
•    Sokféle dolgot kipróbál, de egyik sem elégíti ki
•    Szétforgácsolja erejét, sokféle dolgot akar egyszerre
•    Lelke mélyén nem akarja elkötelezni magát

Megerősítések:
„LÁTOM A DOLGOK ÉRTELMÉT” „KÖVETEM A CÉLOMAT” „MEGELÉGEDETT VAGYOK”

VADRÓZSA – Wild Rose – Az életkedv virága

Az önfeladástól … Az odaadásig
„Azok számára, akik látszólag ok nélkül érdektelenné, lemondóvá váltak a világ eseményei iránt, akik átsiklanak az életen, elfogadják a dolgukat, de nem tesznek különösebb erőfeszítést azért, hogy sorsukat jobbá tegyék és életükben élvezetet leljenek. Harc nélkül megadják magukat.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Közöny, apátia
•    Rezignáció, bár a külső körülmények nem negatívak
•    Negatív szemlélet
•    Belső feladás
•    Fásult, nincs energiája
•    Monoton, fakó hangon beszél
•    Hagyja, hogy sodorják az események
•    Látszólag ok nélkül lemondóvá válik

Megerősítések: „ÉLNI AKAROK” „KIKÖVETELEM AZ ÉLETET” „MEGRAGADOK MINDEN ESÉLYT”

FŰZFA – Willow – A sors virága

A sors elleni haragtól … Az önmagunk iránt érzett felelősségtudatig
„Azoknak, akiket olyan csapás ért, amit képtelenek harag és neheztelés nélkül elviselni, mivel az életet mindenekelőtt az általa hozott siker alapján ítélik meg. Úgy vélik hogy ilyen mértékű megpróbáltatást nem érdemeltek meg, helyzetüket igazságtalannak tartják, és emiatt megkeserednek. Gyakran kevesebb érdeklődést és aktivitást mutatnak olyan dolgok iránt is, melyeket korábban nagyon szerettek.”
Kulcsszimptómák lehetnek:

•    Keserűség
•    Sértődöttség, csalódottság, neheztelés
•    Irigy mások szerencséjével, egészségével kapcsolatban
•    Úgy érzi, méltánytalanul kezelik
•    Másokat okol a problémáiért
•    Tehetetlennek, a körülmények áldozatának hiszi magát
•    A dolgoknak csak a rossz oldalát látja
•    Magányos

Megerősítések: „VAN HATALMAM” „VAN ERŐM” „VÁLLALOM A FELELŐSSÉGET

ELSŐSEGÉLY CSEPP- Rescue Remedie – A gyors segítség

Gyors segítség minden test vagy lelki trauma esetén, amikor ez ember úgy érzi, hogy gyors segítségre van szüksége. A keveréket Edward Bach állította össze, és kifejezetten akut helyzetekben használta.
Alkalmazása elsősorban vészhelyzetekben, hirtelen jelentkező testi vagy lelki traumák esetén ajánlott.
Néhány alaphelyzet, amikor hasznos lehet az Vészcsepp:

•    Ha feldúltak vagyunk, például egy családi veszekedés után
•    Valamilyen kellemetlen esemény előtt (nyilvános fellépés, álláskeresés)
•    Ha az ember megijedt, megcsípte egy rovar, ájulásérzés
•    Ha nagy a stressz a munkahelyünkön
•    Megelőzhetjük a menstruációs fájdalmat, az epegörcsöt, a rövid eszméletvesztéseket, az epilepsziás és migrénes rohamokat, stb… Később, amikor már jelentkeznek a testi tünetek, a Rescue hatástalan.
Alkotóelemei:
•    Napvirág a túlzott izgalmi állapot, pánik megelőzésére, illetve enyhítésére
•    Cseresznyeszilva a a kontroll elvesztésétől való félelem, a kontrollálatlan fizikai tünetek (izzadás, remegés) megelőzésére, illetve enyhítésére
•    Iszalag a Segít a jelenben maradni, ájulás, révedezés ellen hatásos
•    Nebáncsvirág à túlzott cselekvési kényszer, izgatottság, türelmetlenség megelőzésére, illetve enyhítésére
•    Ernyős madártej a testi vagy lelki szintű trauma feldolgozásának elősegítésére

A Vészcsepp nem helyettesíti az orvosi ellátást!

Hamarosan induló tanfolyamaink

Alap ThetaHealing® tanfolyam

Részletek >>>