Hogyan működik a ThetaHealing® ?

A ThetaHealing® technika egy meditáción keresztül elcsendesíti az elmét és theta állapotba hozza azt, melynek segítségével a tudatalattiban meghúzódó információkhoz juthatunk hozzáAz elménk alapvetően két szinten működik, tudatos és tudatalatti szinten.

Tudatos tudat

Az ébrenléttől az elalvásig tartó tudatállapot, könnyen befolyásolható. Mérlegel, döntéseket hoz, kapcsolatot tart a külvilággal az öt érzékszerven keresztül. A tapasztaláson és a megfigyelésen keresztül tanul, különbséget tud tenni a jó és a rossz között, objektív.

Tudatalatti szint

A tudatalatti nem vitatkozik, amit a tudatos elme nem tud feldolgozni 24 óra alatt, az bekerül a tudatalattiba, következésképp helyesnek fogadja el helytelen elképzeléseidet is, és igyekszik megvalósítani őket. Képes hatást gyakorolni a tudatos tudatra, ami tulajdonképpen az ember mindennapi élete is egyben.

Ez egyrészt fontos, hiszen emiatt tudunk szokásokat kialakítani életünkben másrészt viszont előnytelen szokások is kialakulhatnak és átveszi az irányítást az életünk felett, pl. megvéd minket a veszélyektől vagy és így próbál bennünket biztonságban tartani téves hitrendszerek és elképzelések alapján. Ha megengedjük, ez teremti a valóságunkat.

Gondolatainkon keresztül alakítjuk életünket, amelyek hatással vannak testünkre, kapcsolatainkra, a világban elfoglalt helyünkre. Sokszor halljuk, hogy gondolkodjunk pozitívan, de önmagában a pozitív gondolkodás kevés. Addig, amíg a hitrendszereink, félelmeink befolyásolják az éltünket és viselkedésünket, addig csekély esély van a változásra.

A tudatalatti mintákat eredetük szerint a ThetaHealing® négy szintre bontja

Alap vagy lényegi szint

Mindaz, amit a fogantatástól kezdve a mai pillanatig tapasztaltunk. Minden, amit a szüleink, tanáraink tanítottak nekünk, amit hallottunk, tapasztaltunk, és amit befogadunk gyermekkorunk óta.

Genetikai szint

Ezen a szinten lévő programjainkat őseinktől hoztuk vagy a génjeinkhez adtuk ebben az életünkben. Ezek a hitrendszerek, mint energiák, a személy DNS-e körüli morfogenetikus mezőben van tárolva. Ez az a “mező”, ami a DNS-nek ‘megmondja, mit tegyen’. Pl.: generációs hitrendszerek, amelyek befolyásolhatják a párkapcsolatot. „Minden férfi hűtlen”, „Ételt nem dobunk ki”, abban az esetben, ha ezt mégis megtesszük, bekapcsol a bűntudat érzése. Amennyiben végig gondjuk a hitünket bizonyos dolgokról, sokszor azon kaphatjuk magunkat, hogy olyan elképzelésre, gondolatra találunk, amely nem tőlünk származik, de irányítja cselekedeteinket.

Történelmi szint

Az ezen a szinten lévő emlékek származhatnak előző életekből, vagy mély genetikai szinten, esetleg a kollektív tudatból, olyan tapasztalatok, amiket áthoztunk ebbe az életünkbe.

Lelki szint

Ez az a sík, ami maga a “Személy”. A lelkünk folyamatosan tanul, információk és tapasztalatok birtokába kerül. Minden olyan mély érzelem, ami megérintette a lelkünket ezen a szinten található. Pl.: gyász, szerelmi bánat.

Ahhoz, hogy a korlátozó hitrendszereket, érzelmi mintákat megtaláljuk hozzá kell férnünk a tudatalatti tartalmához. Ebben nyújt segítséget a ThetaHealing® . Az alkalmazott technika igen egyszerű.  A ThetaHealing® alkalmazó tudatosan Theta agyhullámokra hangolódik, és összekapcsolódik a Legmagasabb Tudatossággal – ez az az állapot, ahol el tudjuk érni a tudatalattit, feltárhatjuk korlátozó hitrendszereinket, illetve megváltoztathatjuk azokat.

Ebben az állapotban lehetőségünk van arra, hogy újra kézbe vegyük az életünk irányítását, megtisztítjuk a tudatalattinkat az önszabotáló mintáktól. A ThetaHealing alkalmazó nem gyógyít, csak biztonságos teret biztosít a kliens számára, melyben megtörténik a változás. Ebben a térben a kliens által beazonosított negatív tudatalatti hiedelmeket átírja a megfelelő pozitív választásra,  és tanúja az átalakulás létrejöttének.

A Feltétel Nélküli Szeretet energiájának segítségével és a tiszta szándék erejével elengedjük a korlátozó érzelmi és gondolati mintáinkat és megtanítjuk a tudatalatti elmének a hiányzó érzelmeket.

Ezzel lehetősége biztosítva Önmagunk számára, hogy megteremtsük az új valóságunkat. Van választásunk, bármelyik pillanatban újra teremthetjük az éltünket.

Hamarosan induló tanfolyamaink

Alap ThetaHealing® tanfolyam

Részletek >>>